Hareketli Mafsallar

Hareketli mafsallar, makinelerde ve yapısal uygulamalarda çeşitli parçaların esnek ve dönüşebilir bir bağlantı sağlamak için kullanılan önemli bileşenlerdir. Bu mafsallar, genellikle iki parçanın birbirine bağlanmasını sağlar ve bu parçalar arasında bir dereceye kadar hareket serbestisi sağlar.

Hareketli mafsallar, çeşitli tiplerde ve uygulamalarda bulunabilir. Bunlar arasında en yaygın olanlar şunlardır:

  1. Küresel Mafsallar: Küresel mafsallar, genellikle çapraz bağlantıların veya dönme hareketlerinin gerektiği uygulamalarda kullanılır. Bu mafsallar, genellikle bir küresel top ve bir kafadan oluşur ve geniş bir hareket aralığına izin verir.

  2. Döner Mafsallar: Döner mafsallar, iki parçanın birbirine dönmesini sağlayan mafsallardır. Bunlar genellikle mil veya çubukların dönmesini gerektiren uygulamalarda kullanılır ve genellikle yataklı veya yataksız olarak bulunabilirler.

  3. Eksenel Mafsallar: Eksenel mafsallar, iki parçanın birbirine uzunlamasına hareket etmesini sağlayan mafsallardır. Bu mafsallar genellikle pistonlu veya silindirik yapısal elemanların hareketini sağlamak için kullanılır.

  4. Rotil Mafsallar: Rotil mafsallar, döner hareketi düz harekete dönüştüren mafsallardır. Bu mafsallar genellikle kapı menteşeleri gibi uygulamalarda veya döner mekanizmaların hareketini ileten sistemlerde kullanılır.