Kalite Politakamız

KALİTE POLİTİKASI

Mermara Teknik Makina olarak sektöründe hızlı, kaliteli ve teknolojiyi yakından takip eden yenilikçi bir hizmet anlayışı sunmaktayız. Müşterilerimizin beklenti ve gereksinimlerini iyi analiz etmek, bu beklenti ve gereksinimlere en etkin ve yaratıcı çözümleri, uygun maliyetle, zamanında hızlı ve kaliteli hizmeti vermek, müşteri memnuniyeti ve güveni sağlamak, ekip ruhu ve ekip çalışması anlayışını firma kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görmek, paylaşımcı ve katılımcı bir çalışma ortamı yaratarak sektördeki yenilikleri ve teknolojiyi takip etmek, bütün çalışanlarımız ile birlikte kendimizi sürekli geliştirerek kaliteli hizmet ve ürün sağlamak, çalışanlarımız ve müşterilerimiz ile tüm ilişkilerimizi karşılıklı güven, dürüstlük ve açıklık ilkesine bağlı olarak inşa etmek kalite politikamızın temelini oluşturmaktadır.


ÇEVRE POLİTİKASI


Mermara Teknik Makina geri dönüşüm imkânı olan her türlü ürün, yarı işlenmiş ürün yeniden kullanımını sağlayacak araştırma ve iyileştirmeleri sürekli yapmakta, atık miktarlarını ve enerji tüketimini, her yıl belirlenen Çevre Amaç ve Hedeflerimiz doğrultusunda azaltarak, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak böylece ekolojik dengeyi korumak, tüm çalışanlarımızı, çevreyi koruma, doğal yapıya saygı konularında bilinçlendirmek ve çevrenin korunması çalışmaları için teşvik etmek, görevlendirmek, katılımlarını sağlamak, muhtemel acil durumları, çevreyi kirletebilecek olayları yeterince önceden kestirmek, engelleyici koruyucu, teknik ve yönetimsel önlemleri almak, hazırlıklı olmak, iş alanımızla ilgili tüm kanun, yasa ve yönetmeliklere uymak çevre politikamızın başında gelmektedir.